MUDr. Karolína Banghová, Ph.D.

Náš tým

MUDr. Karolína Banghová, Ph.D.

Pediatr

Vzdělání:

 • Medizinische Universität Wien, obor všeobecné lékařství

 • 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, postgraduální doktorské studium biomedicíny v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka

 • Specializační studium v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost zakončené atestační zkouškou

Praxe:

 • Lékařka na Klinice dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 • Lékařka na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

 • Lékařka na dětské ambulanci Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí FN Motol
 • Lékařka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol

 • PLDD DD Medical s.r.o.

Bc. Petra Schulzová

Zdravotní sestra

Vzdělání:

 • Gymnázium, Praha 9

 • 1. LF UK Praha, bakalářské studium, obor: všeobecná sestra

Praxe:

 • 7/2011 – 6/2013 Nemocnice Na Homolce oddělení: Kardiologie, stimulační sály

 • 9/2020 – Ústav leteckého zdravotnictví, Praha 6, chirurgie